Salgs- og leveringsbetingelser for Motoshop.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Motoshop.dk, medmindre Kunden og Motoshop.dk har indgået anden skriftlig aftale, der uomtvisteligt fraviger disse bestemmelser. 
Du kan som Kunde kun købe via www.motoshop.dk, hvis du kan acceptere vilkårene i sin helhed.
Der tages forbehold for trykfejl samt moms- og afgiftsændringer. 

1. Leverancen

Det udstyr, der leveres til Kunden, er specificeret i ordrebekræftelsen fra Motoshop.dk. Se endvidere punkt 3. Udstyret skal have funktioner, egenskaber og kvalitet, som følger Motoshop.dk specifikationer, beskrivelser og reklame for sådanne produkter.

2. Betaling, Ejendomsret og Særlige Betingelser

Alt salg til private personer sker mod kontant betaling, betaling med kreditkort.
Alt salg til virksomheder sker mod kontant betaling med kreditkort. Motoshop.dk modtager følgende korttyper: Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard. Ved betaling med kort anvendes sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (Motoshop.dk), således at Kundens oplysninger er beskyttede under overførslen fra Kundens computer til Motoshop.dk’s server. Ved betaling med kort bliver beløbet for bestillingen først trukket på kortholders konto, når varen leveres og faktureres fra Motoshop.dk.
Alle priser udregnes enten i danske kroner (DKK) eller i Euro ( € ) efter eget valg og er inkl. 25 % moms.

2.1 Ejendomsret

Motoshop.dk har ejendomsretten til enhver leverance (inkl. tilbehør), indtil den fulde købesum og omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligter Kunden sig til at holde leverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogen ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen. 

2.2. Særlige betingelser

Rabat på rabat For Motoshop.dk’s løbende tilbud og kampagner gælder det, at Kunden ikke kan gøre brug af tilbud, der overlapper hinanden, forstået som at der ikke kan gøres brug af eks. rabat i form af gratis tilbehørspakke ved køb af et produkt, såfremt produktet købes til kampagne-/tilbudspris. Kontakt Motoshop.dk salgsafdeling på 0045 97721024 ved tvivlsspørgsmål vedrørende punkt 2.2. Gebyr for ændring af faktura I det tilfælde at Kunden ønsker ændring af en faktura fremsendt af Motoshop.dk – hvad angår navn, adresse, CVR nr. el.a., hvor fejlen skyldes Kunden, faktureres Kunden et beløb på kr. 200,- ekskl. moms som vederlag for det udførte arbejde.

3. Tilbud, Ordremodtagelse, Leveringssted og tid samt Dellevering

Ved fremsendelse af tilbud fra Motoshop.dk gælder det, at tilbuddet kun er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet skriftligt til kunden.

Ved bestilling af udstyr hos Motoshop.dk vil Kunden pr. e-mail få tilsendt bekræftelse på Motoshop.dk’ modtagelse af ordren, ordrens indhold, leveringsadresse, betalingsmåde samt pris og leveringstid. Bekræftelsen vil samtidig angive ordrenummer hos Motoshop.dk. Udstyr bestilt hos Motoshop.dk skal være leveret til Kundens adresse senest 5 dage efter bestilling til levering i Danmark, med mindre andet er aftalt. Leveringstiden er med forbehold for, om varen er på vort lager i Danmark, ellers er leveringstiden maksimalt 2-3 uger fra samme bestillingstidspunkt.

Nogle få specialvarer vil kunne have længere leveringstid end dette. Kunden vil blive informeret om leveringstid, hvis varen ikke er på lager (hos os eller vore leverandører).

Motoshop.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold, som Motoshop.dk ikke har kontrol over, herunder fejl og forsinkelse hos transportør eller underleverandører.

Der kan leveres til hele verden. Fragt betales af Kunden. Vores fragt/ ekspeditionsgebyr er en enhedspris på leverancen leveret i Danmark, og en enhedspris på leverancer til øvrige lande og vil fremgå af den enkelte ordre. Risikoen for hændelige skader på de bestilte varer overgår til Kunden ved modtagelse af varerne.
Pakker til levering i Danmark, på Færøerne og Grønland sendes med Postens Erhvervspakker.

3.1 Dellevering

Ved bestilling af flere produkter sendes varerne samlet. Dellevering kan ske efter aftale, og fragt på delleverance tilkommer.

4. Returret og Undersøgelsespligt

Hvis et online køb fortrydes, har Kunden som privat forbruger 14 dages fuld retur/fortrydelsesret. Denne returret gælder også, hvis varen har været åbnet. Varen skal dog returneres i original emballage og må ikke være beskadiget. For alle varer som returneres gælder, at de skal leveres tilbage i original og komplet salgbar emballage. Fragtomkostningerne til og fra Motoshop.dk dækkes af Kunden selv. Se endvidere punkt 5 vedrørende reklamation.
Alle varer skal være ubehæftet med fejl.
De 14 dages retur/fortrydelsesret gælder fra den dag, Kunden modtager varen.

4.2 Undersøgelsespligt

Kunden er forpligtet til at undersøge kvaliteten på det leverede produkt i henhold til købeloven.

5. Reklamation

Hvis produktet har mangler, er Kunden forpligtet til med det samme skriftligt at meddele dette til Motoshop.dk. Dette kan ske direkte via kontaktsiden på Motoshop.dk - Kontakt. Ved indrapportering og indlevering af varer til service skal følgende oplysninger være med: Kopi af kvittering/faktura, typenummer, serienummer samt RMA nr. – se nedenfor.
Motoshop.dk skal altid kontaktes for RMA nr., inden varer sendes ind til en eventuel reparation. Dette kan ske online via kontaktsiden på www.motoshop.dk - findes under Kontakt. RMA nr. skal altid skrives tydeligt uden på kassen/fragtbrevet ved indsendelse. Er der ikke et RMA nr. på kassen, kan forsendelsen blive nægtet modtagelse hos Motoshop.dk. Kunden forpligter sig til at sende varen i original og komplet emballage som almindelig postpakke, ikke mod postopkrævning. Kunden står selv for transportrisikoen.

I det tilfælde at Kunden indsender en vare til reparation, hvor fejlen skyldes generel anvendelsesbrugerfejl, faktureres Kunden et beløb på kr. 400,- ekskl. moms som vederlag for det udførte arbejde.

6. Transportgaranti

Alle pakker, der sendes fra Motoshop.dk, er forsikrede. Er forsendelsen skadet ved modtagelsen hos Kunden, forpligter Kunden sig til med det samme og indenfor 24 timer at informere Motoshop.dk om dette. I det tilfælde at skaden først opdages, efter pakken er åbnet, må Kunden påføre melding om skaden på bagsiden af følgesedlen/retursedlen, som sendes til Motoshop.dk sammen med den skadede vare. Varen skal sendes som almindelig postpakke, ikke mod postopkrævning.

7. Garantiydelser, garantibetingelser og Produktansvar

Under reklamationsretsperioden vil Motoshop.dk reparere produktet, eller udskifte med komponenter der modsvarer de oprindelige med hensyn til funktion og ydelse. Skulle produktet efter gentagne reparationer ikke fungere i henhold til produktets beskrivelse, kan Motoshop.dk erstatte produktet med et funktionelt ligeværdigt produkt. Fejl skal straks oplyses til Motoshop.dk.
Følgende forhold er ikke omfattet af reklamationsret/garanti: - Tillægsudstyr leveret fra anden leverandør - Fysiske skader
Motoshop.dk ansvar omfatter ligeledes ikke:
- Indirekte tab og følge tab - Skade der udbedres af Motoshop.dk inden for rimelig tid - Tab der kunne have været undgået, hvis Kunden havde taget de nødvendige forholdsregler

7.1. Standard Garantibetingelser

Motoshop.dk dækker ikke skader, som er selvforskyldte. Dette gælder eks. ridser, skrammer, fysiske skader, der er opstået, efter produktet har forladt Motoshop.dk.

7.2. Produktansvar

For produktansvar er Motoshop.dk ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Motoshop.dk fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Motoshop.dk produktansvars-forsikring.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Motoshop.dk, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
I den udstrækning Motoshop.dk måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Motoshop.dk skadesløs i samme omfang, som Motoshop.dk ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

8. Force Majeure

I det tilfælde der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Motoshop.dk kontrol, og som efter normal købelov må anses som force majeure, bliver Motoshop.dk forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan Kunden opsige sin aftale, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.

9. Lovvalg, Værneting og øvrige betingelser

Dansk lov regulerer disse salgs- og leveringsbetingelser. Hvis Kunden og Motoshop.dk ikke kan komme til enighed i tilfælde af en tvist, kan Kunden søge sagen behandlet hos Danmarks Forbrugerstyrelse.

Disse salgs- og leveringsbetingelser skal på ingen måde opfattes som en begrænsning af Danmarks Forbrugerlovgivning.

Motoshop.dk, 7.marts 2008